Điều khoản Sử dụng Trang web Mèo Pet Shop (Meopetshop.com)

Xin vui lòng đọc kỹ và xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với các điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web Mèo Pet Shop (dưới đây gọi là “Trang web”). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào sau đây, xin vui lòng ngưng việc sử dụng trang web ngay lập tức.

  1. Thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin về việc thu thập, sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn được quy định trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi.
  2. Sử dụng Trang web: Trang web được cung cấp để bạn truy cập và mua sắm sản phẩm thú cưng và dịch vụ liên quan. Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho các hoạt động phi pháp hoặc thương mại.
  3. Nội dung trang web: Chúng tôi cố gắng đảm bảo thông tin và nội dung trên trang web là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin không chính xác trên trang web.
  4. Tài khoản cá nhân: Nếu bạn tạo tài khoản trên trang web, bạn phải duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động trên tài khoản của bạn.
  5. Thanh toán: Khi bạn mua sắm trên trang web, bạn đồng ý thanh toán đầy đủ và chính xác cho các sản phẩm và dịch vụ bạn đã chọn. Chúng tôi sử dụng các phương thức thanh toán an toàn để bảo vệ thông tin tài khoản của bạn.
  6. Chính sách hoàn trả và đổi hàng: Chúng tôi có chính sách hoàn trả và đổi hàng. Xin vui lòng đọc và hiểu rõ chính sách này trước khi mua sắm trên trang web.
  7. Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.
  8. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi cập nhật trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản mới.

Trang web Mèo Pet Shop cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm thú vị và an toàn. Xin cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản trên đây.