Chương 1: Ký sự nhóc bá vương nhà họ Phó ra đời

Truyện “Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện” bắt đầu với chương 1, kể về cuộc đời của nhóc bá vương nhà họ Phó.

Chương 2: Ký sự nhóc bá vương nhà họ Phó ra đời 2

Tiếp theo, chương 2 tiếp nối câu chuyện về nhóc bá vương nhà họ Phó và màn ra đời thứ hai của anh.

Chương 3: Nhật ký nhóc bá vương nhà họ Phó ra đời 3

Trong chương 3, ta sẽ có cái nhìn gần hơn về cuộc sống của nhóc bá vương nhà họ Phó sau khi sinh ra.

Chương 4: Ký sự nhóc bá vương nhà họ Phó ra đời 4

Chương 4 tiếp tục theo dõi cuộc sống của nhóc bá vương nhà họ Phó và những trải nghiệm mới.

Chương 5: Ký sự nhí bá vương nhà họ Phó ra đời 5

Đến chương 5, chúng ta sẽ thấy nhí bá vương nhà họ Phó trưởng thành và trải qua những cuộc phiêu lưu mới.

Chương 6: Kế hoạch đầu tiên của Tiểu Đường Cao

Trong chương này, Tiểu Đường Cao đã lên kế hoạch đầu tiên của mình.

Chương 7. Kế hoạch đầu tiên của Tiểu Đường Cao 2

Tiếp theo, chương 7 sẽ tiết lộ phần tiếp theo của kế hoạch đầu tiên của Tiểu Đường Cao.

Chương 8: Đại phú hào Tiểu Đường Cao

Chương 8 tập trung vào sự thành công của Tiểu Đường Cao.

Chương 9: Tiểu Đường Cao trải nghiệm biến thành người

Trong chương này, Tiểu Đường Cao sẽ trải nghiệm việc biến thành người.

Chương 10. Tiểu Đường Cao lần đầu trải nghiệm LiveStream

Chương 10 mô tả lần đầu tiên Tiểu Đường Cao trải nghiệm LiveStream.

Tiếp tục cập nhật các chương phần còn lại của truyện “Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện” trong tương lai.

Đọc thêm: [URL]

Tags: Truyện, Xuyên thành mèo, Nhân vật phản diện, Ký sự, Tiểu Đường Cao, LiveStream, Đổi hình dạng, Hành động, Phiêu lưu, Cảm xúc